Samenwerking

Ik werk nauw samen met andere vrijgevestigde psychotherapeuten, klinisch psychologen en psychiaters. Indien nodig regel ik een achterwacht tijdens vakanties.

Als ik vermoed dat het nodig is om de mogelijke inzet van medicatie te overwegen bespreek ik dit eerst met u. Als u hier positief tegenover staat kan ik, na overleg met de huisarts, een verwijzing regelen naar een van de zelfstandig gevestigde psychiaters met wie ik samenwerk. In sommige gevallen is verwijzing niet nodig maar kan de medicatie voorgeschreven worden door de huisarts.

Deel deze pagina