Vergoede zorg

Indien u voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. U moet hiervoor een afspraak maken met uw huisarts die een inschatting maakt van de aard en de ernst van uw problemen.  

Sommige klachten kunnen in de praktijk van de huisarts behandeld worden door de praktijkondersteuner.

Indien er sprake is van een DSM-stoornis van lichte tot matig ernstige aard of wordt een dergelijke stoornis vermoed dan kan uw huisarts u doorverwijzen voor behandeling binnen de generalistische basis-GGZ. Voor dit soort behandelingen kunt u niet bij mij terecht. 

Indien er sprake is van een DSM-stoornis van meer ernstige aard en van complexe en langdurende problematiek of van een vermoeden hiervan dan kunt u worden doorverwezen voor behandeling binnen de specialistische GGZ (zie hieronder). Voor dit soort behandelingen kunt u wel bij mij terecht. 

De Gespecialiseerde GGZ

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor problemen die door de patiënt en/of zijn of haar omgeving als ernstig ervaren worden,  die gediagnosticeerd zijn als DSM stoornis en die complex van aard zijn. Vaak bestaan ze al langere tijd. De duur van een psychotherapie kan variëren van ca. een half jaar tot een aantal jaren. De frequentie kan variëren: een tot drie keer per week of een keer per 14 dagen. Een consult duurt 45 minuten.

Deel deze pagina