Kosten

Voor 2023 heb ik voor behandelingen in de specialistische GGZ contracten met:

-  Zorg en Zekerheid,

- ONVZ,

- CZ (hieronder valt ook Delta Lloyd en Ohra),

- Zilveren Kruis (hieronder vallen o.a. ook Achmea, Interpolis, FBTO en Avero Achmea).

 

Indien u bij een van bovengenoemde verzekeraars (of bij een verzekeraar die samenwerkt met een van deze verzekeraars) verzekerd bent wordt uw behandeling (na verwijzing door uw huisarts) volledig vergoed. U moet wel per jaar een eigen risico betalen. Dit is evenals in voorgaande jaren 385 euro per kalenderjaar (voor alle specialistische zorg tezamen, dus ook voor medische zorg). 

Indien u een andere zorgverzekeraar heeft dan een van bovengenoemde hangt de vergoeding die u krijgt af van de soort polis die u heeft. Indien u een restitutieverzekering heeft kunt u mijn rekening bij uw verzekering declareren en krijgt u deze volledig vergoed, ook al heb ik geen contract met uw verzekering. Indien u een natura- of budget-polis heeft krijgt u 70%-80% vergoed. Hoeveel u precies vergoed krijgt kunt u het beste bij uw verzekeraar navragen.

Soms moet u, ongeacht welke verzekering u heeft, de behandeling zelf betalen. Dit is bijvoorbeeld nodig bij psychoanalyse (dit wordt sinds 2010 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars) of bij bepaalde problemen of klachten waarvoor de zorgverzekeraars geen behandeling vergoeden, bijvoorbeeld als er uitsluitend sprake is van relatie- of werkproblemen.

Deel deze pagina