Soorten psychische klachten

Er zijn vele soorten psychische klachten. In mijn praktijk bied ik vooral psychotherapie of psychoanalyse gericht op de behandeling van angstklachten, depressieve klachten, identiteitsproblematiek en/of persoonlijkheidsproblematiek bij volwassenen.

Hieronder geef ik wat voorbeelden van dit soort klachten of problematiek.

Sommige mensen voelen zich angstig en onzeker en vinden het moeilijk zich te uiten. Anderen voelen zich vaak somber of ongelukkig, zonder dat er een directe aanleiding lijkt te zijn. Ook zijn er mensen die veel twijfelen en moeite hebben met het nemen van beslissingen. Ze weten niet goed wie ze zijn of wat ze eigenlijk willen.

Het kan zijn dat mensen ondanks deze klachten toch een goede relatie hebben en goed functioneren in hun werk of opleiding. Maar in andere gevallen lopen relaties steeds maar mis, lukt het niet om opleidingen af te ronden of zijn er steeds terugkerende problemen op het gebied van werk. Als de klachten zoals genoemd in de alinea hierboven samengaan met langerdurende problemen op het gebied van relaties of opleiding of werk is er vaak sprake van persoonlijkheidsproblematiek.

Soms hebben dit soort klachten al voorlopers in de jeugd. Maar het kan ook zijn dat ze pas op volwassen leeftijd ontstaan na het overlijden van een familielid of vriend, na een scheiding of na het kwijtraken van een baan of een bedrijf en het niet lukt om na verloop van tijd de draad weer op te pakken.

Mocht u zich niet in de de hierboven geschetste klachten of problematiek herkennen en u zou willen weten of u toch eventueel bij mij in behandeling zou kunnen kunt u hierover telefonisch contact met mij opnemen (tel. 020 4689784).

Deel deze pagina